Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Lista dostępnych szkoleń


Status szkolenia Nazwa szkolenia Lokalizacja Zakończenie naboru Rozpoczęcie szkolenia